Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki

20-22.09.2023 Kraków

Ważne daty

Dla Autorów

Program

Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki

Instytut Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza na Konferencję Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT), która odbędzie się w dniach 20-22 września 2023 roku w Krakowie. Konferencja ta stanowi połączenie dwóch bardzo dobrze rozpoznawalnych corocznych wydarzeń, tj. Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) oraz  Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT).

Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT) kontynuując tradycję swoich poprzedniczek, zrzesza polski świat naukowy i biznesowy dlatego jest okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz współpracy.

Podczas Konferencji przedstawiciele środowiska akademickiego przedstawiają wyniki swoich badań naukowych, a reprezentanci biznesu aktualne wyzwania, trendy, używane i proponowane technologie. Firmy mają również sposobność do zareklamowania swojej działalności, własnych produktów i usług. Podczas wydarzenia odbędzie się wystawa, na której można zaprezentować nowe własne rozwiązania.  Uczestnikami konferencji są przedsiębiorcy branżowi, pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych, ale także doktoranci i studenci, którzy bardzo licznie odwiedzają przede wszystkim wystawę.

Serdecznie zapraszamy do pięknego Krakowa!

Informacje: